“Ut i rommet”, utsmykning til VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen, 2022
“Ut i rommet”, utsmykning til VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen, 2022
“Ut i rommet”, utsmykning til VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen, 2022
“Ut i rommet”, utsmykning til VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen, 2022
“Veggimellom”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Veggimellom”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Veggimellom”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
“Rommet i veggen”, utsmykning til Åsane Videregående Skole og Kulturhus, 2021. Foto: Pål Hoff
Collage, 2014. Del av en større serie arbeider under utvikling, med fellestittelen En saga om tider som kommer. Collage, 2014. Part of a larger series of work under development.
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15
DSC_0978
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15
05 En saga om tider som kommer
“En saga om tider som kommer”, collageserie, 2014-15
062_n
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15

Stasjon Nexus, collageserie. Påbegynt 2012, fortsatt under utvikling. Skifter form og tittel med jevne mellomrom, og øker stadig i omfang. Bildene er fra gruppeutstillingen Cold Current i Reggio Emilia, Italia, 2014. Stasjon Nexus, collage series. Initiated in 2012, still under development. Changes form and title frequently, and constantly keeps growing. Images are from the group show Cold Current in Reggio Emilia, Italy, 2014.
“Stasjon Nexus”, collageserie.
Påbegynt 2012, fortsatt under utvikling. Skifter form og tittel med jevne mellomrom, og øker stadig i omfang.
Bildene er fra gruppeutstillingen Cold Current i Reggio Emilia, Italia, 2014.
Stasjon Nexus, collage series.
Initiated in 2012, still under development. Changes form and title frequently, and constantly keeps growing.
Images are from the group show Cold Current in Reggio Emilia, Italy, 2014.

054_n
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0821
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0869
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0852
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0837
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0835
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

Info om Cold Current her: http://www.drosteeffectmag.com/cold-current-norwegian-contemporary-art-reggio-emilia/
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail Info om Cold Current her:
http://www.drosteeffectmag.com/cold-current-norwegian-contemporary-art-reggio-emilia/

Animasjon projisert på vegg, 2012 Animation projected on wall, 2012
“Roadside Picnic”, Animasjon projisert på vegg / Animation projected on wall, 2012
Stillbilde fra animasjon. Still image from animation.
“Roadside Picnic”, Stillbilde fra animasjon / Still image from animation. Se animasjon her / View moving image here: https://vimeo.com/117719080

Collageserie, 2012. Collage series, 2012
“Tidslinje” / “Timeline”, Collageserie, 2012

kunsthall
“Tidslinje” / “Timeline”, Detalj / Detail

027_n
“Tidslinje” / “Timeline”, Detalj / Detail

028_n
“Tidslinje” / “Timeline”, Detalj / Detail

kunsthall3
“Tidslinje” / “Timeline”, Detalj / Detail

kunsthall2
“Tidslinje” / “Timeline”, Detalj / Detail

Blekk på fotografi. Opprinnelig laget for tidsskriftet ROV, 2011. Ink on photography. Originally made for the publication ROV, 2011. Les mer om ROV her/read more about ROV here: http://rovtrykk.com/
Fra serien “Buildings” Blekk på fotografi. Opprinnelig laget for tidsskriftet ROV, 2011.
Ink on photography.
Originally made for the publication ROV, 2011.
Les mer om ROV her/read more about ROV here:
http://rovtrykk.com/

015_n
Fra serien “Buildings” / From the series “Buildings”

014_n
Fra serien “Buildings” / From the series “Buildings”

013_n
Fra serien “Buildings” / From the series “Buildings”

012_n
Fra serien “Buildings” / From the series “Buildings”

010_n
Fra serien “Buildings” / From the series “Buildings”