02 Arkiv copy
“Arkiv”, collageserie, 2012-16. Fra utstillingen “Arkiv”, Galleri Pamflett, Bergen, 2016
005
“Arkiv”, detalj.
05 Tablå 1-5 copy
“Tablå 1-5”, mixed media, 2016. Fra utstillingen “Arkiv”, Pamflett Galleri, Bergen, 2016
013
“Tablå 1(Galactus)”
014
“Tablå 2(Oppkobling)”
001
“Tablå 3(Instrument)”
011
“Tablå 4(Befaring)”
012
“Tablå 5(V.R.)
Skulpturer med elementer av collage, 2015 Sculptures with elements of collage, 2015
“Revy om mennesket i tid og rom” Skulpturer med elementer av collage, 2015
Sculptures with elements of collage, 2015

08 Revy om mennesket i tid og rom

Untitled
“Revy om mennesket i tid og rom” Detalj / Detail
09 Revy om mennesket i tid og rom
“Revy om mennesket i tid og rom” Detalj / Detail
10 Revy om mennesket i tid og rom
“Revy om mennesket i tid og rom” Detalj / Detail
Hull
“Hull” / “Hole”, Collage 2012
Hull 2
“Hull 2” / “Hole 2”, Collage 2013
Konstruksjon 3
“Konstruksjon 3” / “Construction 3”, Collage 2013
Stasjon
“Stasjon” / “Station”, Collage 2012
Akademiet
“Akademiet” / “The Academy”, Collage 2013 En serie løst tilknyttede collager, produsert i perioden 2012-2013. / A series of loosely connected collages, produced 2012-2013.
Collage, 2014. Del av en større serie arbeider under utvikling, med fellestittelen En saga om tider som kommer. Collage, 2014. Part of a larger series of work under development.
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15
DSC_0978
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15
05 En saga om tider som kommer
“En saga om tider som kommer”, collageserie, 2014-15
062_n
Fra serien “En saga om tider som kommer”, collage, 2014-15

Stasjon Nexus, collageserie. Påbegynt 2012, fortsatt under utvikling. Skifter form og tittel med jevne mellomrom, og øker stadig i omfang. Bildene er fra gruppeutstillingen Cold Current i Reggio Emilia, Italia, 2014. Stasjon Nexus, collage series. Initiated in 2012, still under development. Changes form and title frequently, and constantly keeps growing. Images are from the group show Cold Current in Reggio Emilia, Italy, 2014.
“Stasjon Nexus”, collageserie.
Påbegynt 2012, fortsatt under utvikling. Skifter form og tittel med jevne mellomrom, og øker stadig i omfang.
Bildene er fra gruppeutstillingen Cold Current i Reggio Emilia, Italia, 2014.
Stasjon Nexus, collage series.
Initiated in 2012, still under development. Changes form and title frequently, and constantly keeps growing.
Images are from the group show Cold Current in Reggio Emilia, Italy, 2014.

054_n
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0821
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0869
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0852
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0837
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

DSC_0835
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail

Info om Cold Current her: http://www.drosteeffectmag.com/cold-current-norwegian-contemporary-art-reggio-emilia/
“Stasjon Nexus”, Detalj / Detail Info om Cold Current her:
http://www.drosteeffectmag.com/cold-current-norwegian-contemporary-art-reggio-emilia/

“Rom”, Collage, 2012 Bilder fra soloutstillingen “Kodenavn:China Palace.” Utstillingen fant sted i en leilighet i Bergen en helg, høsten 2012. Produsert/kuratert av Tag Team Studio Images from the solo show “Kodenavn:China Palace”. The show took place in an apartement i Bergen, Norway, during a weekend in 2012. Produced/curated by Tag Team Studio

Fristaten Mars, skulptur
“Fristaten Mars” / “Free Nation of Mars”, Skulptur / Sculpture 2012

Neste steg i utviklingen, installasjon. Next step in the evolution, installation.
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012

023
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012

030
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012

043
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012

042
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012

045_n
Mer informasjon her: http://tag-team.no/index.php?/2012/hakon-holm-olsen-kodenavnchina-palace/

Animasjon projisert på vegg, 2012 Animation projected on wall, 2012
“Roadside Picnic”, Animasjon projisert på vegg / Animation projected on wall, 2012
Stillbilde fra animasjon. Still image from animation.
“Roadside Picnic”, Stillbilde fra animasjon / Still image from animation. Se animasjon her / View moving image here: https://vimeo.com/117719080