“Rom”, Collage, 2012 Bilder fra soloutstillingen “Kodenavn:China Palace.” Utstillingen fant sted i en leilighet i Bergen en helg, høsten 2012. Produsert/kuratert av Tag Team Studio Images from the solo show “Kodenavn:China Palace”. The show took place in an apartement i Bergen, Norway, during a weekend in 2012. Produced/curated by Tag Team Studio
Fristaten Mars, skulptur
“Fristaten Mars” / “Free Nation of Mars”, Skulptur / Sculpture 2012
Neste steg i utviklingen, installasjon. Next step in the evolution, installation.
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012
023
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012
030
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012
043
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012
042
“Neste steg i utviklingen” / “Next step in the development”, Installasjon / Installation, 2012
045_n
Mer informasjon her: http://tag-team.no/index.php?/2012/hakon-holm-olsen-kodenavnchina-palace/